Băng tải lưới 90 độ

Giá: Liên hệ!

  • Ứng dụng trong ngành thực phẩm.
  • Tải cong 90 độ

[:en]

  • Ứng dụng trọng ngành thực phẩm.
  • Tải cong 90 độ